บริษัท
OAAM Consulting วีดีโอ

office@oaam.consulting
rob2513

บริษัทที่คุณเชื่อถือได้

Plutus Capital
Wee

บริษัท OAAM เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านกลยุทธ์และการตลาดให้กับบริษํทต่างๆ

ตั้งแต่พ.ศ.2559 OAAM มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน blockchain และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน startups ความรู้เชิงลึกของ tokenization และระบบ IEO, ICO และ STO ช่วยให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำลูกค้าในแต่ละวันเกี่ยวโครงการทางการเงินที่ดีที่สุด

About background image

การให้คำปรึกษา

การวิเคราะห์เอกสารของบริษัท การพัฒนาและข้อบ่งชี้ของโมเดลโทเค็นและโมเดลการไหลของการเงิน การพัฒนาโครงการและประเภทของโทเค็นและการทำงานของมัน การตั้งค่าเป้าหมายและการกำหนดมูลค่าโครงการ(soft/hard cap) การพัฒนาโครงการ tokenization

ไวท์แปปเปอร์

เอกสารเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดการทำงานของโครงการทั้งหมด ซึ่งกำหนดกรอบโดยประมาณสำหรับขั้นตอนต่อไปในแง่ของเวลาและความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการ

ส่วนของกราฟฟิก

เว็บไซต์ โลโก้ การนำเสนอ ข้อเสนอสำหรับนักลงทุน หน้า Landinng page วิดีโออธิบาย โครงการไวท์แปปเปอร์ หน้าเพจเจอร์

สมาร์ทคอนเทคและโทเค็น

การบริหารจัดการสมาร์ทคอนเทควิธีการทำงานของโทเคนผ่านโครงการทั้งหมดและสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจ

รายชื่อ ไออีโอ และ เอสทีโอ ในการแลกเปลี่ยน

การเตรียมการของกระบวนการ ไออีโอ และเอสทีโอ ร่วมกับการแลกเปลี่ยนและจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่เลือกพร้อมการสนับสนุนในตลาดรอง

แคมเปญการตลาดและโฆษณา

การจัดทำแคมเปญการตลาด และโพสต์บทความในสื่อต่างประเทศและท้องถิ่น แทร็กดทรเลข & กลุ่มบิสคอยทอร์ค เชิญชวนนักลงทุนที่มีศักยภาพส่งเสริมสื่อสังคมออนไลน์

การประชาสัมพันธ์ การจัดการโซเซี่ยลมีเดีย

ตั้ั้งค่และจัดการโซเซียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ทวิิสเตอร์ อิินสตาแกรม มีเดียม บิิสคอยทอร์ค เทเลแกรม ลิิ้้งอิน

การระดมทุนด้วยการสนับสนุนของที่ปรึกษาระดับนานาชาติ

การระดมทุุนจากการลงทุนกองทุนและนักลงทุนเอกชน ด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาต่างประเทศ
Ieo top background

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำธุรกิจโทเค็นครอบคลุมภาคส่วนให

ทรัพย์สิน
แบ่งปันเศรษฐกิจ
โลจิสติก
พลังงาน
หุ้น
และอื่น ๆ...

นอกจากนี้ยังต้องขอบคุณการกับกองทุน Crypto, กองทุนเอเชีย,Crypto Angels< กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนร่วมลงทุน OAAM สร้างโซลูชั่นเฉพาะสำหรับลูกค้ารายบุคคล

ทีม OAAM ให้ความร่วมมื
อกับงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุ
ดกว่า 20 รายการ CoinBene, ProBit,
BitForex, Binance, Bittrex, ICDM, OKEx,
Coineal, Coinsbit, ZB, Huobi, KuCoin,
HotBit, Coinall, BKex และ BitHumb และอื่น ๆ
Coinbene
Bitforex
KuCoin
ProBit

เราทำงานกับคนทั่วโลก

 • Canada Vancouver

 • USA Georgia

 • United Kingdom Nottingham

 • United Kingdom London

 • Spain Barcelona

 • France Paris

 • Switzerland Zug

 • Switzerland Zürich

 • Belgium Brussels

 • Netherlands Amsterdam

 • Germany München

 • Poland Warszawa

 • Poland Opole

 • Poland Kraków

 • Poland Gdańsk

 • Poland Poznań

 • Ukraine Kiev

 • Lithuania Vilnius

 • Estonia Tallin

 • Finland Helsinki

 • Russia Moscow

 • Russia Saint Petersburg

 • Lebanon Beirut

 • UEA Dubai

 • Vietnam Ho chi Minh

 • Malaysia Kuala Lumpur

 • Thailand Bangkok

 • Taiwan Taipei

 • Singapore Singapore

 • Japan Tokyo

 • Korean Republic Seoul

 • China Beijing

 • China Shanghai

 • China Shenzhen

 • China Hong Kong

 • China Jinan

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์

CoinBene
ICA

CoinBene

ICA

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ crypto ที่มีการลงทะเบียนห้าล้านครั้งและ OAAM จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดในแหล่งข้อมูลเสริมธุรกิจและนิเวศวิิทยา CoinBene เป็นลูกค้าชั้นนำของโลกที่น่าเชื่อถือทั่วโลกและมีปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวัน 3 พันล้านดอลลาร์์ ในด้าน CoinBene ในอนาคตรวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั่วโลก การขยายการสร้างชุมชนทั่วโลกการประชุมอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมระบบนิเวศ blockchain

ไอซีเอ ตลาดบล็อกเชนจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นบริษัทในเอเชียที่เชียวชาญในการระดมทุน มีเครือข่ายที่กว้างขวางของโครงสร้างในประเทศจีนและร่วมมือกับหลายหน่วยงานจากประเทศในยุโรป

Partners image